КОИ СМЕ НИЕ?

Младежки Бизнес Клуб

Ние целим да подобрим връзката „бизнес-университет” чрез организиране на различни практически насочени събития като публични лекции, обучения, академии и други съвместно с компании и експерти от бизнес средите в страната и чужбина.

Мисията на Младежки Бизнес Клуб е да създаде предпоставки на студентите за по-тясна и ефективна връзка с представителите на реалния бизнес в страната и чужбина. Студентската общност има нужда от посредник, който да даде поле за изява на нейните идеи, и да бъде източник на редица полезни контакти.

ЦЕННОСТИ
Винаги се стремим към повече

Професионализъм - Младежки Бизнес Клуб залага на професионализмa в работата, така че да подготви студентите за бъдещата им реализация в компании и институции с репутация на отговорни и перспективни работодатели, ключова черта на съвременния бизнес свят.

Адаптивност - Да се чувстваш свързан със света и хората в него е началото на процеса, който ще те направи успешен. Младежки Бизнес Клуб предлага на студентите не само доказани бизнес практики, но и ги учи да се адаптират бързо към новостите в днешния динамичен работен процес чрез организирането на workshop - и training симулации.

Лидерство - Лидерът се характеризира с умението да води и обединява хората зад една цел. Младежки Бизнес Клуб цели да развие това умение чрез ангажирането на студентите в реализацията на собствените им идеи.

Управленско мислене - Умението за управление на хора и ресурси в процеса на работа е основна цел на обучението в университета. Младежки Бизнес Клуб се стреми да въведе тази теоретична база в реална бизнес обстановка, която да даде възможност на студентите да видят себе си като бъдещи мениджъри.

ХОРАТА

Екип от млади и амбициозни таланти

„Младежки Бизнес Клуб“ е младежка развиваща се организация вече няколко години благодарение на прекрасния колоритен екип, който не престава да се труди неуморно за развитието на клуба.

27913323_1489724684470621_1533783539886323884_o

Вече четири години Младежки бизнес клуб работи и се стреми да предоставя на младите хора, онова, което не им достига в университетските зали, по един по- интерактивен, креативен, забавен и интересен начин.

Партньори

Някои от нашите партньори

Зад всеки успешен бизнес стои невероятен отбор. Учредители и шефове често получават цялата слава, но ако се проучи внимателно винаги има екип зад тях, който е направил този успех възможен.